:::Praca dla nauczycieli:::
  

 

 

 

Propozycja pracy...

Zatrudnimy na atrakcyjnych warunkach nauczycieli oraz inne osoby uprawnione na organizowanych przez nasze biuro koloniach, obozach i wycieczkach. Pierwszeństwo zatrudnienia mają osoby organizujące własne 10-13 osobowe grupy.

ZAPRASZAMY do wspólnej organizacji "Lekcji w terenie":
Wycieczki edukacyjne - lekcje w terenie

ZAPRASZAMY NA KURSY

 

na następujące uprawnienia :


1/ Kursy pilotów wycieczek, zapisy przyjmujemy w naszym biurze e-mail : biuropodrozy@polan-travel.com.pl tel/fax : 33/ 81 19 550. Koszt kursu pilotów wycieczek zagranicznych = 780-zł/os i obejmuje 120 godz. zajęć + 10 godzin konsultacji oraz 2 wycieczki szkoleniowe.
Kurs pilotów wycieczek

2/ "kierownik placówki wypoczynku dzieci i młodzieży"

3/ "wychowawca placówki wypoczynku dzieci i młodzieży"

Organizatorem kursów  2/ i 3/ jest Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, za zgodą Kuratorium Oświaty. Kursy na w/w uprawnienia - dla nauczycieli są częściowo dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu i dla innych osób (pracowników służb socjalnych, studentów, absolwentów szkół policealnych).

Uczestnicy kursów ponoszą ponadto koszty podróży.
Organizatorzy zapewniają program merytoryczny (w tym wycieczkę krajoznawczą), zakwaterowanie i wyżywienie (od obiadu w pierwszym dniu kursu do śniadania w dniu ostatnim). Uczestnicy kursu otrzymują zaświadczenie uprawniające do pracy z dziećmi i młodzieżą.