::: :::
   

 

Drazí přátelé


Svoboda cestování mezi státy Evropské unie a malé vzdálenosti příznivě ovlivňují možnosti poznávání sousedních zemí.
Z dosavadních zkušeností víme, že vědomosti týkající se dějin, turistických zajímavostí, kultury a folkloru nejbližšího souseda - Polska, jsou mezi občany České republiky dosti omezené.
Naše cestovní kancelář mnoho let popularizuje atraktivní zájezdy polských zákazníků do České republiky za poznáním krásy této země. V tomto směru jsme docílili značných úspěchů. V tomto roce jsme poprvé pro české turisty připravili několik nabídek cestování do Polska. Jedná se jak o autobusové poznávací uájezdy, tak o rekreační pobyty mládeže i dospělých, návštěvy poutních míst, využití cyklostezek apod.
Uvítáme spolupráci s českými partnery, cestovními kancelářemi, společenskými organizacemi - všemi, kteří projeví zájem navštívit Polsko a poznávat jeho nevšední přírodní krásy, bohatou historii a pestrou nabídku různorodých forem rekreace a odpočinku.
K návštěvě Polska Vás nepochybně může navodit výhodný kurz koruny k polskému zlotému, což vytváří lákavé cenové relace při nákupu zboží a služeb.
Naše cestovní kancelář je připravená Vám poskytnout veškerou organizační pomoc při poznávacích zájezdech a rekreačních i jiných pobytech na celém území Polska.

Nabízíme:
- Poznávací zájezdy do atraktivních míst
- Hory - Tatry - Zakopane, Pieniny, Východní a Západní Beskydy, Bieszczady, polské Krkonoše
- Jezera - nespočetné množství na území celého Polska. Ty nejzajimavější jsou Mazurská a Velkopolská jezera, Kaszubská a Pohořanská jezera. Z větší části propojená plavebními kanály.
- Moře - Baltské moře - od Gdańska po Štětín s písčitými plážemi, pohyblivé duny (polská Sahara)
- Památková města - zapsaná do seznamu světového kulturního dědictví - Krakov, Vělička, Osvětim, Varšava, Zamość, Malbork, Toruń
- Národní parky a biosférické rezervace - prales Białowieża s bohatou florou a faunou včetně volně žijících zubrů, bahna a zaplaveniny řeky Biebry a Narwi
- Historické stezky - např. "Křižácké tvrze a hrady", "Po stopách vzniku polského státu", apod.
- Místa pozanmenána slavnými Čechy - např. Komenský, Žižka, sv. Vojtěch, Čeští Bratři (Lešno, Zelów, Poznań, Gniezno, Trzemeszno, Svatý Háj, Gorzedziej, Gdańsk.

1. Rekreační pobyty - děti, mládež, dospělí - dle individuálních zálib a požadavků
- Baltské moře - přes 500 km pobřeží od Gdańska po Štětín.
- Jezera - Velkopolská, Mazurská, Pohořanská a Kašubská jezera
- Hory - Tatry, Beskydy, Bieszczady
- Kajakové trasy - Mazurská jezera

2. Tranzitní služby při projíždění do severních a východních států

3. Turistické služby na území Polska
- Ubytování a stravování
- Průvodcovské služby v českém jazyce
- Rezervace vstupenek
- Organizace turistických a integračních programů
- Autobusová doprava, vlakové jízdenky, trajektové lístky, letenky
- Jiné zvláštní služby dle přání zákazníků (např. Jazykové kurzy, tématické exkurze apod.)

Všem, kteří se na nás obrátí, vyhovím dle aších možností.