BIAŁORUŚ "Polskie Ścieżki"

Mir (zespół zamkowy, wpisany na listę UNESCO); Nieśwież (dawna rezydencja Radziwiłłów wpisana na listę UNESCO, kościół pw. Bożego Ciała, ratusz z sukiennicami), Nowogródek (dworek i muzeum A. Mickiewica, kościół farny, ruiny zamku Mendoga), Grodno (pomnik i grób Elizy Orzeszkowej, zamek Stefana Batorego, kościół katedralny), Zaosie (dworek miejsce urodzin A. Mickiewicza);

Wariant rozszerzony (cena na zapytanie: Mińsk, Moskwa wg trasy nr 4).

CENA:

od 880 zł

Koszty programowe 20-40 USD + wiza białoruska ok 110-zł/os